Όροι Χρήσης & Προϋποθέσεις

Εισαγωγή

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της εταιρείας μας. O ιστότοπος www.crocodilino.com είναι ένα ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω  Διαδικτύου (στο εξής καλούμενο «ηλεκτρονικό κατάστημα» ή «ιστότοπος») που δημιούργησε και λειτουργεί η εταιρεία με την επωνυμία «NEW STEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SARCO» που εδρεύει στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττικής και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ελληνικού και επί της οδού Ιπποκράτους, επί της οποίας φέρει τον αριθμό 5, και εκπροσωπείται νόμιμα, με Α.Φ.Μ. 998923509 της  Δ.Ο.Υ. Ηλιούπολης και αριθμό ΓΕΜΗ 044887107000, η οποία ιδρύθηκε το έτος 2006, έχει ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας (email) newstep@newstepae.gr, τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: +30 210 99 76 500, (στο εξής χάριν συντομίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ)

 

  1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

Οι κάτωθι όροι και προϋποθέσεις διέπουν κι εφαρμόζονται στη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος με το εμπορικό σήμα CROCODILINO το οποίο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.crocodilino.com. Ο Πελάτης είναι υποχρεωμένος να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο e-shop της «Crocodilino». Κάθε χρήστης που εισέρχεται και συναλλάσσεται ή κάνει χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος (στο εξής καλούμενος για συντομία «επισκέπτης» ή/και «χρήστης» ή «πελάτης» αναλόγως του αν περιορίζεται σε επίσκεψη μόνον στο κατάστημα ή πραγματοποιεί και παραγγελία και πώληση προϊόντων και υπηρεσιών) θεωρείται ότι συναινεί και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους κατωτέρω όρους που εδώ διατυπώνονται, χωρίς καμία εξαίρεση. Εάν κάποιος χρήστης δεν συμφωνεί με αυτούς τους όρους, τότε οφείλει με ευθύνη του να απόσχει από την επίσκεψη, τη χρήση του ιστότοπου καθώς επίσης και από κάθε συναλλαγή ή χρήση των υπηρεσιών του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα και μονομερώς τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης και συναλλαγών από το ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, χωρίς προηγούμενη ενημέρωση του Πελάτη, πλην της δημοσιεύσεώς τους στην αντίστοιχη ιστοσελίδα της. Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα την υπηρεσία, με ή χωρίς προειδοποίηση, Οι συμβάσεις μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος καταρτίζονται στην Ελληνική γλώσσα.

 

       2. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κλπ. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος, απαγορεύεται, δε, οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά, χρήση του περιεχομένου, με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και για οποιουσδήποτε λόγους, αναπαραγωγή, διάδοση, μετάδοση, αναμετάδοση του υλικού, ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο και για οποιουσδήποτε λόγους.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή οποιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που παρατίθενται και περιγράφουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα CROCODILINO ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή τρίτων μερών, αποτελούν περιουσιακά στοιχεία της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή των τρίτων μερών αντίστοιχα, προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η χρήση τους στον ηλεκτρονικό κατάστημα δεν παρέχει ουδαμώς άδεια ή δικαίωμα χρήσης τους από τρίτους.

        3. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

Το e-shop της «Crocodilino» είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα, αυτοτελές, ανεξάρτητο των τυχόντων e-shop των εταιρειών που συνεργάζεται, με δική του πολιτική τιμών, όρους εξόφλησης, πληροφόρησης σχετικά με τα προϊόντα, διάθεσης, διακίνησης και παράδοσης των προϊόντων. H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, σε ότι αφορά την ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ όσο και τις παρεχόμενες μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγές. Η εταιρία, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται από καταχωρήσεις ηλεκτρονικών δεδομένων που έγιναν εκ σφάλματος/παραδρομής κατά την κοινή πείρα και δικαιούται να προβαίνει σε διόρθωση αυτών οποτεδήποτε αντιληφθεί την ύπαρξή τους.

         4. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητα των προϊόντων που εκτίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα αλλά ενημερώνει με βάση τα τηρούμενα στοιχεία για την διαθεσιμότητα ή μη τον ενδιαφερόμενο πελάτη και αναλαμβάνει σε περίπτωση μεταβολής των στοιχείων αυτών, να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας οπότε και στην περίπτωση αυτή δεν υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λχ πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου "όπως ακριβώς έχουν".

         5.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑΚΟ ΤΟΠΟ 

Οι σύνδεσμοι (links) που περιλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα οδηγούν σε σελίδες του καταστήματος ή σε κάποιες περιπτώσεις οδηγούν το χρήστη να μεταβεί από αυτό (ηλεκτρονικό κατάστημα) σε ιστοσελίδες τρίτων παρόχων, επιχειρήσεων κλπ. Οι συσχετιζόμενες αυτές ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε τέτοιας ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες. Η EΤΑΙΡΕΙΑ δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του διαδικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ παρέχει αυτούς τους συνδέσμους στο ηλεκτρονικό της κατάστημα, μόνο για τη διευκόλυνση της χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος, η χρήση τους δεν είναι υποχρεωτική για τον επισκέπτη/πελάτη και το γεγονός ότι διαλαμβάνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν υποδηλώνει ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ εγκρίνει ή αποδέχεται το περιεχόμενό τους.

         6. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ

Στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώρηση κι εγγραφή νέου πελάτη.

Κατά την εγγραφή Πελάτη στο e-shop της «Crocodilino», η οποία (εγγραφή) είναι απαραίτητη για την τοποθέτηση παραγγελίας στο ηλεκτρονικό κατάστημα ζητούνται τα εξής στοιχεία εγγραφής:

Όνομα, Επίθετο, Όνομα ή Επωνυμία Εταιρίας, Δραστηριότητα, Διεύθυνση, Τ.Κ., Πόλη-Περιοχή, Χώρα, Τηλέφωνο, Fax, Διεύθυνση e-mail, Διεύθυνση Παραλαβής της Παραγγελίας

Τα παραπάνω στοιχεία είναι απαραίτητα για την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό κατάστημα και βρίσκονται στη διάθεσή του προκειμένου να χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την εξυπηρέτηση της παραγγελίας του Πελάτη. Ο πελάτης είναι υποχρεωμένος να συμπληρώνει με ορθότητα τα παραπάνω στοιχεία, φέροντας και τη σχετική αποκλειστική ευθύνη, η εταιρεία, δε, στερείται οποιασδήποτε δυνατότητα παρέμβασης ή διόρθωσης αυτών χωρίς έγγραφη εξουσιοδότηση και συγκεκριμένων υποδείξεων εκ μέρους τους πελάτη. Τα προϊόντα θα παραδίδονται στην διεύθυνση την οποία ο πελάτης δηλώνει ως διεύθυνση παραλαβής.

Χρήση των στοιχείων του πελάτη.

Στο Ηλεκτρονικό  Κατάστημα παρέχεται η δυνατότητα συλλογής προσωπικών δεδομένων μόνο των Πελατών εκείνων που:

α. είτε έχουν τοποθετήσει παραγγελία στο  ηλεκτρονικό κατάστημα

β. είτε έχουν κάνει εγγραφή μέσα από την σελίδα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

H συλλογή των προσωπικών δεδομένων είναι απαραίτητη, ώστε να υποστηρίζονται οι συναλλαγές τους μέσω του site, δηλ. να αποστέλλονται οι αγορές τους και να λαμβάνουν ειδικές υπηρεσίες όπως ιστορικό παραγγελιών, λίστα διευθύνσεων κ.λ.π. Επίσης, η διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα ενισχύει την ασφάλεια των συναλλαγών του καταναλωτή στο μέλλον.

Η «Crocdilino», δεν θα διανείμει την ηλεκτρονική διεύθυνση ενός Πελάτη ή άλλα προσωπικά δεδομένα για σκοπούς μάρκετινγκ χωρίς τη συγκατάθεση του Χρήστη. Τα προσωπικά δεδομένα του Χρήστη είναι δυνατό να αξιοποιηθούν στο μέγιστο για τη δημιουργία προσωπικού περιεχομένου, υπηρεσιών και διαφήμισης σχετικών με το Web site μας.

         7. ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΩΔΙΚΟΥ (ΚΑΡΤΕΛΛΑΣ) ΠΕΛΑΤΗ

Ο πελάτης έχει τη δυνατότητα να τοποθετεί παραγγελίες στο e-shop, αρκεί να έχει εγγραφεί μια φορά, στην ιστοσελίδα εισόδου του e-shop, επιλέγοντας Νέος Πελάτης. Ο Πελάτης εγγράφεται μια φορά και δεν είναι απαραίτητη η επανεγγραφή του.

Ο πελάτης κάνοντας χρήση του μοναδικού συνδυασμού Αναγνωριστικό Όνομα Πελάτη (user name) και Κωδικός Πελάτη (password) που έχει δηλώσει, έχει τις ακόλουθες δυνατότητες.

α) Να δει τα περιεχόμενα (αγορές) του καλαθιού αγορών του. Πιο συγκεκριμένα, υπάρχει ένα καλάθι αγορών στο e-shop της «Crocodilino» στο οποίο ο Πελάτης τοποθετεί τα προϊόντα που έχει επιλέξει προς αγορά. Ο Πελάτης ανά πάσα στιγμή (δίνοντας το username και το password) δύναται να προβεί σε επισκόπηση των επιλεγμένων προϊόντων ή σε οιαδήποτε αλλαγή αυτών (διαγραφή ειδών, αλλαγή ποσοτήτων).  

β) Να δει τις παραγγελίες που έχει τοποθετήσει στο κατάστημα του e-shop της «Crocodilino».

γ) Να δει παλιές παραγγελίες (ιστορικό) με προϊόντα που ανήκουν στο κατάστημα του e-shop.

δ) Να οριστικοποιήσει τις παραγγελίες του και να πληρώσει ανάλογα με τις μεθόδους πληρωμής  που παρέχει το ηλεκτρονικό κατάστημα και ο ίδιος επιθυμεί.

ε) Να τροποποιήσει τα Στοιχεία Πελάτη του Λογαριασμού του όπως αυτά παρατίθενται λεπτομερώς στη παράγραφο 6.1.

         8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ

Ο Πελάτης του e-shop της «Crocodilino»,  υποχρεούται :

α) Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του e-shop για τη διενέργεια πράξεων, οι οποίες μπορούν να έχουν ως αποτέλεσμα την άσκηση ποινικής διώξεως ή την εκκίνηση οιασδήποτε αστικής ή διοικητικής διαδικασίας κατά της «Crocodilino» ή την προσβολή των χρηστών ηθών, για πράξεις, που ενδεικτικά αλλά όχι αποκλειστικά αναφέρονται στον Ποινικό Κώδικα, σε Ειδικούς Ποινικούς Νόμους, στον Αστικό Κώδικα, στην Τηλεπικοινωνιακή Νομοθεσία, στη Νομοθεσία για την προστασία των Προσωπικών Δεδομένων καθώς επίσης και στις σχετικές διατάξεις ή οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών, της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και οποιασδήποτε άλλης Δημόσιας ή Διοικητικής Αρχής και Υπηρεσίας.

β) Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του e-shop για να παραβιάζει οποιασδήποτε μορφής πνευματικά δικαιώματα τρίτων ή της εταιρείας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα ή ευρεσιτεχνίες ή εμπορικά σήματα ή εμπορικά μυστικά.

γ) Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του e-shop για να προσβάλλει και να εκθέτει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο των πληροφοριών ή εσωτερικές πληροφορίες ή ιδιοκτησιακές ή εμπιστευτικές πληροφορίες ή γενικότερα οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα σύμφωνα με το Νόμο ή εν ισχύ συμβάσεις

δ) Να μη χρησιμοποιεί το δίκτυο του e-shop για να μεταδίδει ή δημοσιεύει ή με οποιοδήποτε αναπαράγει οποιοδήποτε κακόβουλο λογισμικό ή οποιουσδήποτε κώδικες ή οποιαδήποτε αρχεία και προγράμματα.

ε) Να μην προβαίνει σε παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο.

στ) Να μην χρησιμοποιεί το δίκτυο του e-shop για τη μετάδοση υλικού οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, των κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας, των χρηστών ηθών και των συναλλακτικών ηθών.

ζ) Να τηρεί απαρέγκλιτα τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς κι όρους χρήσης του e-shop της «Crocodilino» καθώς, επίσης, και τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς προστασίας προσωπικών δεδομένων των συνδρομητών του ή/και των επισκεπτών των ιστοσελίδων αυτού.

η) Να παρέχει πλήρη και ορθά στοιχεία εγγραφής τα οποία καταχωρούνται κατά τη διάρκεια της εγγραφής και για τα οποία παρέχεται δυνατότητα ενημέρωσης.

θ) Να ενημερώνει τα Στοιχεία εγγραφής του έτσι ώστε να ανταποκρίνονται στα αληθή τρέχοντα προσωπικά στοιχεία του. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ανακρίβεια στα στοιχεία εγγραφής του Πελάτη, η «Crocodilino», έχει το δικαίωμα να απενεργοποιήσει άμεσα το λογαριασμό Πελάτη.

             ι) Να διατηρεί μυστικά και να μην αποκαλύπτει σε τρίτους το αναγνωριστικό όνομα και τον κωδικό πρόσβασής του (username, password) στις υπηρεσίες της «Crocodilino». Υποχρεούται επίσης να ενημερώνει άμεσα την  «Crocodilino» μέσω email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@crocodilino.com, για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του κωδικού και του συνθηματικού του.

ια) Να επιβεβαιώνει ότι έχει εξέλθει από το λογαριασμό του στο τέλος του κάθε συνόδου (session).

ιβ) Να παρέχει ορθά Στοιχεία Πληρωμής και Παράδοσης για τις παραγγελίες που τοποθετεί στο κατάστημα του e-shop της «CROCODILINO».

            ιγ) Να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ηλεκτρονικού καταστήματος όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών.

            ιδ) Να διαβάσει τους όρους χρήσης πριν εγγραφεί στο e-shop της «Crocodilino».

        9. ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΙΜΩΝ

Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ διατηρεί το δικαίωμα μεταβολής των τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση του πελάτη.

Σε περίπτωση επιστροφής χρημάτων, τα έξοδα επιστροφής των προϊόντων επιβαρύνουν τον πελάτη, εκτός αν ο πελάτης έχει εξαιρεθεί από την εταιρεία.

 

10. ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ 

Ο πελάτης ενημερώνεται για την διαθεσιμότητα των προϊόντων μέσα από ανάλογες λεκτικές ενδείξεις που αναρτώνται στη σελίδα κάθε είδους στο ηλεκτρονικό κατάστημα. Ειδικότερα τα προϊόντα χωρίζονται σε διαθέσιμα (με ένδειξη «άμεσα διαθέσιμο») και άλλα που δεν υπάρχουν στην αποθήκη της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (με την ένδειξη «μη διαθέσιμο»).

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ επιφυλάσσεται να ενημερώσει τους πελάτες σε περίπτωση επιγενόμενης (μετά την υποβολή παραγγελίας εκ μέρους του πελάτη) μη διαθεσιμότητας κάποιου είδους, για τον πιθανό χρόνο παράδοσης. Στην περίπτωση αυτή, εφόσον κρίνεται ότι η καθυστέρηση καθιστά τη συναλλαγή ασύμφορη για τον πελάτη, ο πελάτης δικαιούται να προβεί μονομερώς σε ακύρωση της παραγγελίας με έγγραφη δήλωσή του (με μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας) η οποία γίνεται αζημίως για τον πελάτη.

Επίσης, οι διάφορες προσφορές προϊόντων που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα («Έκπτωση» ή παρόμοιες εκφράσεις), ισχύουν πάντοτε μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. Οι τιμές και τα προϊόντα που φέρουν τη σήμανση αποτελούν προσφορά περιορισμένης χρονικής διάρκειας ισχύουν μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων και μπορεί ο εκάστοτε πελάτης να προβεί σε αγορά ενός και μόνο τεμαχίου. Για τα είδη αυτά τηρείται αυστηρά σειρά χρονικής προτεραιότητας στην εκτέλεση των παραγγελιών.

 

11.ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Ο χρήστης του ηλεκτρονικού καταστήματος εφόσον επιθυμεί να υποβάλει παραγγελία πρέπει προηγουμένως να ακολουθήσει τη διαδικασία εγγραφής χρήστη στο ηλεκτρονικό κατάστημα που ανωτέρω περιγράφεται (λήψη username και password) (ως ανωτέρω αναλύεται).

Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να υποβάλλει μέσα από την ειδική φόρμα στο ηλεκτρονικό κατάστημα («καλάθι παραγγελιών») την παραγγελία στην οποία διαλαμβάνει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που επιθυμεί να προμηθευτεί. Η παραγγελία δεν είναι δεσμευτική για την εταιρεία προτού αυτή επιβεβαιώσει την αποδοχή της ως κατωτέρω. Πριν από την υποβολή της παραγγελίας στον πελάτη γνωστοποιούνται τα κατωτέρω, ως όροι της πώλησης και ο πελάτης για τη διαβίβαση της παραγγελίας του, δηλώνει προηγουμένως με τη σήμανση της ένδειξης «Έχω διαβάσει και αποδέχομαι τους Όρους Χρήσης» ότι ρητά έλαβε γνώση και δέχεται τα κατωτέρω στοιχεία που μέσα από την παραγγελία αλλά και τον ειδικό σύνδεσμο (link) του γνωστοποιούνται ήτοι:

            α) Τα χαρακτηριστικά των αγαθών και υπηρεσιών που παρήγγειλε όπως αυτά περιγράφονται στις σελίδες του καταστήματος που επισκέφθηκε και προκύπτουν από τη χρήση των σχετικών συνδέσμων στην ηλεκτρονική παραγγελία του, τους οποίους οφείλει να χρησιμοποιήσει για να ελέγξει κάθε σχετικό χαρακτηριστικό, πριν από τη διαβίβαση της παραγγελίας ώστε να μη διατηρεί καμία αμφιβολία για τα χαρακτηριστικά και τις ιδιότητες των παραγγελλομένων προϊόντων και υπηρεσιών. Η παράλειψη του πελάτη να ενημερωθεί επαρκώς δεν βαρύνει ουδαμώς την εταιρεία αλλά αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του.

β) Η ταυτότητα της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου της, ο αριθμός φαξ και η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου της.

γ) Η συνολική τιμή των αγαθών ή υπηρεσιών της παραγγελίας, συμπεριλαμβανομένων του Φ.Π.Α. και κάθε άλλο τέλος, όπως στην παραγγελία αποτυπώνονται και όλες οι πρόσθετες επιβαρύνσεις αποστολής, παράδοσης ή ταχυδρομείου (επίσης υπολογίζονται στο σώμα της παραγγελίας) και κάθε άλλη δαπάνη. Όταν αυτές οι επιβαρύνσεις δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων, το γεγονός ότι μπορεί να απαιτηθούν τέτοιες πρόσθετες επιβαρύνσεις επίσης γνωστοποιείται στο σώμα της παραγγελίας και ο πελάτης οφείλει να λάβει γνώση πριν από τη διαβίβαση. Οι αναγραφόμενες τιμές των προϊόντων στην ηλεκτρονική σελίδα κάθε προϊόντος είναι πάντοτε οι τελικές (συμπεριλαμβάνεται δηλαδή ο αναλογών Φ.Π.Α.) και ισχύουν για πώληση από το ηλεκτρονικό κατάστημα και παράδοση των προϊόντων με αποστολή στον πελάτη. Οι τιμές στη σελίδα παρουσίασης κάθε προϊόντος στο ηλεκτρονικό κατάστημα δεν συμπεριλαμβάνουν τα έξοδα αποστολής, τα οποία υπολογίζονται εν συνεχεία στην σελίδα της παραγγελίας με βάση τους σχετικούς κανόνες χρέωσης του σχετικού κεφαλαίου των παρόντων όρων κατωτέρω. Σε περίπτωση που τα έξοδα αποστολής, δεν μπορούν ευλόγως να υπολογιστούν εκ των προτέρων λόγω της ιδιαιτερότητας του τόπου παράδοσης, δηλώνεται η επιφύλαξη για πρόσθετη επιβάρυνση εξόδων αποστολής στο κείμενο της παραγγελίας και αυτά υπολογίζονται και γνωστοποιούνται στον πελάτη και ζητείται η αποδοχή εκ μέρους του, μέχρι την τελική αποδοχή της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τηλεφωνική επικοινωνία.

δ) Οι διευθετήσεις πληρωμής, παράδοσης, εκτέλεσης, η προθεσμία εντός της οποίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ αναλαμβάνει να παραδώσει τα αγαθά και, όπου τυγχάνει εφαρμογής, η πολιτική που εφαρμόζει η ΕΤΑΙΡΕΙΑ για την αντιμετώπιση των παραπόνων, οι προϋποθέσεις, οι εξαιρέσεις, η προθεσμία και οι διαδικασίες άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης.

ε) Ότι ο πελάτης θα επιβαρυνθεί με τη δαπάνη επιστροφής των αγαθών σε περίπτωση υπαναχώρησης του, μόνο στις παραγγελίες εκτός Ελλάδας. Εντός Ελλάδας ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο τα έξοδα δεύτερης ή και περισσοτέρων επιστροφών.

στ) Ότι σε περίπτωση που ο καταναλωτής ασκήσει το δικαίωμα υπαναχώρησης αφού έχει κάνει χρήση της παροχής, θα πρέπει να καταβάλει εύλογο κόστος στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ζ) Κατά πόσον ισχύουν περιορισμοί στην παράδοση και ποια μέσα πληρωμής είναι δεκτά.

            Επισημαίνονται, δε, τα ακόλουθα:

α) Στο έντυπο της παραγγελίας, που εμφανίζεται πριν την ολοκλήρωση της σύμβασης αγοράς, θα περιέχονται περιληπτικά πληροφορίες όσον αφορά τα βασικά χαρακτηριστικά κάθε προϊόντος της παραγγελίας, την τιμή τους (συμπεριλαμβανομένων όλων των ισχυόντων τελών και φόρων) και τα έξοδα αποστολής (συμπεριλαμβανομένων τυχόν επιπλέον εξόδων που θα επιβαρύνουν τον πελάτη στην περίπτωση που αυτός έχει επιλέξει τρόπο αποστολής και παράδοσης διαφορετικό και/ή πιο γρήγορο από τον συνήθη).

β) Η σύμβαση αγοράς θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί όταν ο Πωλητής λάβει το έντυπο παραγγελίας ηλεκτρονικά και επαληθεύσει ως ορθά τα στοιχεία της παραγγελίας (ως κατωτέρω αναφέρεται).

γ) Το έντυπο παραγγελίας θα καταχωρείται στη βάση δεδομένων της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ για όσο χρόνο απαιτείται προκειμένου να εκτελεστεί η παραγγελία και σύμφωνα με τις κείμενες νομοθετικές διατάξεις.

δ) Πριν την υποβολή του εντύπου παραγγελίας ο καταναλωτής ειδοποιείται ότι η υποβολή του εντύπου συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής του αναγραφόμενου ποσού της παραγγελίας.

ε) Μετά την υποβολή του εντύπου της παραγγελίας η ΕΤΑΙΡΕΙΑ είναι υποχρεωμένη να εκτελέσει την παραγγελία.

στ) Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν θα εκτελεί παραγγελίες όταν δεν υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις φερεγγυότητας, όταν οι παραγγελίες είναι ελλιπείς ή λανθασμένες ή τα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα. Στις ανωτέρω περιπτώσεις, ο καταναλωτής θα ενημερώνεται μέσω email ή τηλεφωνικά ότι η σύμβαση δεν έχει συναφθεί και ότι η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν εκτέλεσε την εντολή αγοράς προσδιορίζοντας τους σχετικούς λόγους. Εάν τα προϊόντα που παρουσιάζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα κατά την τελευταία πρόσβαση του καταναλωτή στην ιστοσελίδα ή κατά την υποβολή του εντύπου παραγγελίας δεν είναι πλέον διαθέσιμα ή δεν πωλούνται πλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ενημερώνει για τη μη διαθεσιμότητα των παραγγελθέντων προϊόντων εντός τριάντα (30) ημερών από την επόμενη ημέρα που εστάλη το έντυπο της παραγγελίας.

ζ) Σε περίπτωση που μετά την υποβολή του εντύπου παραγγελίας και την πληρωμή του αντίστοιχου αντιτίμου διαπιστωθεί πως τα παραγγελθέντα προϊόντα δεν είναι πλέον διαθέσιμα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επιστρέφει χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση κι εντός ευλόγου προθεσμίας το ποσό που καταβλήθηκε ως αντίτιμο για τα εν λόγω προϊόντα, η, δε, σύμβαση αγοράς θα λύεται αζημίως και για τις δύο πλευρές.

η) Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή του εντύπου παραγγελίας είναι η ανεπιφύλακτη αποδοχή και τήρηση των όρων των συναλλαγών και της σχετικής σύμβασης. Σε αντίθετη περίπτωση οι καταναλωτές καλούνται να μην υποβάλλουν παραγγελίες καθώς δε θα γίνονται δεκτές και δε θα εκτελούνται.

θ) Επίσης, ο καταναλωτής δηλώνει κι αποδέχεται πως η υποβολή παραγγελίας στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ συνεπάγεται την υποχρέωση πληρωμής.

ι) Τα αγορασθέντα προϊόντα προορίζονται αποκλειστικά για τη χώρα στην οποία πραγματοποιείται η παραγγελία. Για την εξαγωγή από την χώρα αγοράς και την εισαγωγή σε άλλη χώρα καθώς και για την τήρηση των όρων και των προϋποθέσεων εξαγωγής κι εισαγωγής αυτών αποκλειστικά αρμόδιος είναι ο καταναλωτής. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη    φέρει για τα ανωτέρω.

ια) Το έντυπο της παραγγελίας, η διαδικασία υποβολής του εντύπου και η σύμβαση της πώλησης πραγματοποιούνται αποκλειστικώς στα ελληνικά και τα αγγλικά.

 

12. ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ

Κάθε παραγγελία του χρήστη/πελάτη, ακολουθείται σε διάστημα μίας – δύο (1-2) ημερών πάντοτε από αυτοματοποιημένο μήνυμα ηλεκτρονικής αλληλογραφίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, που περιλαμβάνει την επιβεβαίωση της λήψης της παραγγελίας και επαναλαμβάνει το περιεχόμενό της. Η ηλεκτρονική αυτή αλληλογραφία εκ μέρους της εταιρείας, αποτελεί μόνον επιβεβαίωση ότι η παραγγελία έχει παραληφθεί με το περιεχόμενο που αναφέρεται και σε καμία περίπτωση δεν αποτελεί αποδοχή της παραγγελίας ή συνομολόγηση όρων πώλησης. Καμία τροποποίηση της παραγγελίας ή νέα συμφωνία επ’ αυτής δεν γίνεται δεκτή αν δεν αποτυπωθεί εγγράφως και δεν γίνει δεκτή από αμφότερες τις πλευρές. Η επιβεβαίωση της παραλαβής της παραγγελίας μπορεί να γίνει και τηλεφωνικώς, εφόσον συναινεί ο πελάτης και στην περίπτωση που κάποιο/α είδος/η δεν είναι άμεσα διαθέσιμο οπότε απαιτείται συμφωνία για το χρόνο παράδοσης.

 

13. ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΩΛΗΣΗΣ

Κατόπιν της λήψης της παραγγελίας και της ως άνω επιβεβαίωσης της λήψης της, εφόσον η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διαπιστώσει τη διαθεσιμότητα του είδους και την ορθότητα της παραγγελίας και την απουσία τυχόν σφαλμάτων στο ηλεκτρονικό κατάστημα όσον αφορά την τιμολόγηση των ειδών τα χαρακτηριστικά τους κλπ. με νέα ηλεκτρονική αλληλογραφία (e-mail) θα επιβεβαιώνει την αποδοχή της παραγγελίας, το περιεχόμενό της, την κατάρτιση της πώλησης και τον προσδοκώμενο χρόνο παράδοσης του είδους όπως γνωστοποιήθηκε ήδη πριν από την υποβολή της παραγγελίας, οπότε τότε μόνον η πώληση θεωρείται καταρτισθείσα και γεννά εκατέρωθεν αξιώσεις.

Αν εκκρεμεί το ζήτημα αποδοχής εκ μέρους του πελάτη επιπλέον επιβάρυνσης εξόδων αποστολής, αυτό συμφωνείται πάντα πριν από την τελική έγκριση της παραγγελίας εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με τηλεφωνική επικοινωνία με τον πελάτη. Σε περίπτωση που η περιοχή παράδοσης δεν καλύπτεται από το δίκτυο διανομής της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, ο πελάτης ενημερώνεται προκαταβολικά για τη χρέωση της αποστολής και αναλαμβάνει ο ίδιος κάθε σχετική υποχρέωση έναντι του μεταφορέα. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ απαλλάσσεται με την παράδοση του είδους στο μεταφορέα που έχει επιλέξει/υποδείξει ο πελάτης.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν υποχρεούται σε καμία περίπτωση με βάση την αρχή της καλής πίστης και τις συνήθειες των συναλλαγών, να αποδεχθεί παραγγελία και να συνάψει πώληση προϊόντων ή υπηρεσιών, που εμφανίζονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, λόγω τυπογραφικού ή μηχανογραφικού λάθους, με τιμή εσφαλμένη δηλαδή διαφορετική από την ισχύουσα με βάση την τιμολογιακή πολιτική της για το εν λόγω χρονικό διάστημα. Σε περίπτωση που σε παραγγελία τέτοιο λάθος στην τιμή διαπιστώνεται σε μέρος μόνον των παραγγελθέντων ειδών, τότε η παραγγελία ισχύει κανονικά για τα υπόλοιπα είδη μόνον και θεωρείται μη γενομένη για τα είδη στα οποία διαπιστώθηκε σφάλμα, εκτός από την περίπτωση που τα είδη στην παραγγελία είναι συναφή, θα χρησιμοποιηθούν σαν σύνολο και έχουν παρακολουθηματικό χαρακτήρα το ένα με το άλλο και ο πελάτης δηλώσει ότι η μερική εκπλήρωση της παραγγελίας δεν εξυπηρετεί τις ανάγκες ή τα συμφέροντά του, οπότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει να ακυρώσει ολόκληρη την παραγγελία. Καμία πρόσθετη χρέωση στην παραγγελία δεν βαρύνει τον πελάτη χωρίς τη ρητή συναίνεση του.

Η αποστολή της παραγγελίας προς έγκριση προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ αποτελεί δήλωση αποδοχής και συναίνεσης για όλες τις χρεώσεις που στην παραγγελία διαλαμβάνονται. Αν δεν υπάρχει συναίνεση, ο πελάτης δικαιούται την επιστροφή αυτής της πληρωμής. Επίσης σε περίπτωση αποστολής μη παραγγελθέντων προϊόντων ή υπηρεσιών, η μη απόκρουσή τους ή παράλειψη επιστροφής τους και η αδιαφορία του πελάτη δεν ερμηνεύεται σε καμία περίπτωση σαν συναίνεση, αποδοχή τους ή δήλωση βούλησης για αγορά τους. Σε περίπτωση που του ζητηθεί επιστροφή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ και αυτός βραδύνει να παραδώσει τα είδη προς επιστροφή για διάστημα μεγαλύτερο των δύο (2) εργασίμων ημερών τότε η άρνησή του αυτή συνιστά δήλωση βούλησης αγοράς των ειδών και τα είδη θεωρούνται πωληθέντα στον πελάτη και αυτός οφείλει να καταβάλει την αξία τους μετρητοίς.

Ο πελάτης επίσης έχει τη δυνατότητα να ενημερώνεται για την πορεία της παραγγελίας, είτε τηλεφωνικά για την Ελλάδα και Κυπρο (τηλ. +30 210 9976500), είτε μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος (email στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@crocodilino.com).

 

14. ΑΚΥΡΩΣΗ ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑΣ ΕΚ ΜΕΡΟΥΣ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΛΟΓΩ ΜΕΤΑΜΕΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Η εκ μέρους του πελάτη ακύρωση της παραγγελίας του λόγω μεταμελείας γίνεται δεκτή μόνο εφόσον δεν έχει το είδος ακόμα τιμολογηθεί και δοθεί προς αποστολή εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. Η ακύρωση γίνεται μέσω αποστολής ηλεκτρονικού μηνύματος info@crocodilino.com προς την ΕΤΑΙΡΕΙΑ εκ μέρους του πελάτη. Ο πελάτης οφείλει να δηλώσει τα ακριβή στοιχεία της παραγγελίας του. Η ακύρωση δεν επέρχεται αν δεν αποσταλεί σχετική επιβεβαίωση εκ μέρους της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ με ηλεκτρονική αλληλογραφία προς τον πελάτη.

Σε περίπτωση που ο πελάτης πριν από την εκ μέρους του δήλωση ακύρωσης έχει καταβάλει την αξία της εγκεκριμένης παραγγελίας του και η ΕΤΑΙΡΕΙΑ την έχει ήδη εισπράξει, τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ οφείλει μέσα σε προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών να επιστρέψει στον πελάτη την εισπραχθείσα αξία με τον ίδιο τρόπο που αυτός επέσπευσε την καταβολή της (με αντιλογισμό του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, με καταβολή μετρητών κλπ). Άλλως σε περίπτωση που έχει δοθεί εντολή πληρωμής εκ μέρους του πελάτη αλλά τα χρήματα δεν έχουν εισπραχθεί από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ (όπως πχ. στην περίπτωση εντολής χρέωσης πιστωτικής κάρτας όταν όμως η Τράπεζα δεν έχει ακόμα καταβάλει το τίμημα στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ), τότε η ΕΤΑΙΡΕΙΑ υποχρεούται εντός της προθεσμίας των δεκατεσσάρων (14) εργασίμων ημερών να επισπεύσει κάθε απαραίτητη ενέργεια και δήλωση προς κάθε αρμόδιο φορέα (Τράπεζα κλπ) για τη γνωστοποίηση της ακύρωσης της παραγγελίας και την υποχρέωση απόδοσης κάθε χρεωθέντος σε βάρος του πελάτη ποσού.

Στην περίπτωση αυτή η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον πελάτη με τον τρίτο αυτό φορέα (Τράπεζα κλπ). H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης, καμία ευθύνη σχετικά με τις χρεώσεις που επιβάλλονται από τους αρμόδιους τραπεζικούς ή άλλους φορείς στους πελάτες για τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους (των φορέων) και καμία ευθύνη για τους περιορισμούς και τις εκάστοτε ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις που εκδίδονται κι επιβάλλονται από οιεσδήποτε Πράξεις της Διοικήσεως σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων.

 

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

            (1) Εάν ο πελάτης είναι φυσικό πρόσωπο (καταναλωτής) που καταρτίζει την πώληση για προσωπική χρήση κι όχι για την εξυπηρέτηση της ατομικής του δραστηριότητας, τότε δικαιούται να υπαναχωρήσει από την πώληση εντός 14 ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας το προϊόν στην αρχική του κατάσταση, επιβαρυνόμενος με τα έξοδα επιστροφής, σύμφωνα με την § 10 του άρθρου 4 Ν. 2251/1994.

Οδηγίες και προϋποθέσεις σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994:

α) Δικαιούστε να υπαναχωρήσετε αναιτιολογήτως από την από απόσταση πώληση εγγράφως εντός 14 ημερολογιακών ημερών επιστρέφοντας το προϊόν.  

β) Το δικαίωμα αυτό εκκινεί από την επομένη της ημέρας που εσείς αποκτήσατε ή ένας τρίτος διάφορος του μεταφορέα και υποδειχθείς από εσάς απέκτησε τη φυσική κατοχή των πραγμάτων / αγαθών ή του τελευταίου πράγματος / αγαθού (για την περίπτωση παραγγελίας πολλών αγαθών με μία παραγγελία που παραδίδονται χωριστά) ή της τελευταίας παρτίδας ή του τελευταίου αγαθού (για την περίπτωση ενός αγαθού αποτελούμενου από πολλές παρτίδες ή πολλά τεμάχια (σετ).

γ) Η εντός 14 ημερολογιακών ημερών αποστολή της δήλωσης υπαναχώρησης ή αποστολή των προϊόντων, θα θεωρείται αρκετή για την εμπρόθεσμη άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης. Η δήλωση αποστέλλεται εγγράφως στα ακόλουθα στοιχεία : Με συστημένη επιστολή προς την «NEW STEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ» και το διακριτικό τίτλο «SARCO» που εδρεύει στο Δήμο Ελληνικού-Αργυρούπολης Αττικής και συγκεκριμένα στη Δημοτική Ενότητα Ελληνικού και επί της οδού Ιπποκράτους , επί της οποίας φέρει τον αριθμό 5, Τ.Κ.  16777 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail) στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@crocodilino.com .

δ) Τα προϊόντα επιστρέφονται με χρέωση παραλήπτη για τις αγορές εντός Ελλάδας και τα μεταφορικά έξοδα αξίας €3,00 επιβαρύνουν τον αποστολέα. Για την Κύπρο η χρέωση επιστροφής προϊόντων είναι 9€, για αγορές εντός ΕΕ η χρέωση επιστροφής είναι 15€ και για τις λοιπές χώρες είναι 25€. Ακολουθώντας  πάντα την συνεργαζόμενη εταιρεία courier, η επιστροφή με οποιαδήποτε άλλη εταιρεία courier θα επιβαρύνει οικονομικά τον πελάτη.

ε) Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει χρησιμοποιηθεί, φορεθεί ή πλυθεί και να βρίσκεται σε άριστη κατάσταση, όπως ακριβώς πριν την πώληση του.

στ) Το επιστρεφόμενο προϊόν θα πρέπει να μην έχει υποστεί ζημιές οιουδήποτε τύπου.

      ζ) Το προϊόν θα πρέπει να επιστρέφεται στην πλήρη αρχική του συσκευασία (κουτί, νάιλον, αφρολέξ κ.τ.λ.) τα οποία δεν θα πρέπει να έχουν σκισίματα ή φθορές/αλλοιώσεις και με όλα τα περιεχόμενα τις αρχικής συσκευασίας (έντυπα οδηγιών χρήσεως, χαρακτηριστικών και εγγυήσεων, κ.τ.λ.). Ταυτόχρονα, θα πρέπει να επιστρέφονται και τυχόντα επιπλέον δώρα που συνοδεύουν τα πωλούμενα προϊόντα. 

      η) Η ετικέτα ταυτοποίησης πρέπει να είναι ακόμη επικολλημένη στα προϊόντα με τη σφραγίδα μιας χρήσης, που αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των προϊόντων 

θ) Για να γίνει δεκτή επιστροφή του προϊόντος θα πρέπει να επιδεικνύεται το πρωτότυπο παραστατικό αγοράς (απόδειξη λιανικής, τιμολόγιο) από το πρόσωπο που αρχικά αγόρασε το προϊόν και του οποίου τα στοιχεία αποτυπώνονται στο παραστατικό αγοράς.

 

Εάν πληρούνται όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ σύμφωνα με τον Κώδικα Προστασίας του Καταναλωτή θα επιστρέψει στον πελάτη στο ακέραιο το αντίτιμο των αγορασμένων προϊόντων που επιστράφηκαν. Ο πελάτης επιβαρύνεται μόνο με τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή τους, εκτός εάν η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει απαλλάξει τον Πελάτη ρητά από αυτά τα έξοδα κατά τη στιγμή της αγοράς και με την προϋπόθεση ότι ο Πελάτης χρησιμοποιεί τον μεταφορέα που υποδεικνύεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ στο Έντυπο Επιστροφής.

Σε περίπτωση που ο Πελάτης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει την εταιρεία μεταφορών που υποδεικνύεται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ χρησιμοποιώντας το τυπωμένο έντυπο επιστροφής που εσωκλείεται στη συσκευασία των προϊόντων οι χρεώσεις που ισχύουν είναι οι ακόλουθες : Τα προϊόντα επιστρέφονται με χρέωση μεταφορικών €3,00 για τις αγορές εντός Ελλάδας. Για την Κύπρο η χρέωση επιστροφής προϊόντων είναι 9€, για αγορές εντός ΕΕ η χρέωση επιστροφής είναι 15€ και για τις λοιπές χώρες είναι 25€.

Εάν τα επιστραφέντα προϊόντα δεν μπορούν να γίνουν δεκτά επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις α, β, γ, δ, ε και στ της προ-προηγούμενης παραγράφου ο Πελάτης θα ειδοποιείται. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης θα μπορεί να επιλέξεις να του επιστραφούν με δικά του έξοδα τα προϊόντα  που έστειλε στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης. Εάν ο Πελάτης αρνηθεί την αποστολή με δικά του έξοδα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει τα προϊόντα που επιστράφηκαν όπως επίσης και το ποσό που καταβλήθηκε για την αγορά τους.

Επίσης, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θα επικοινωνεί με τον Πελάτη εάν τα επιστραφέντα προϊόντα δεν μπορούν να γίνουν δεκτά επειδή δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις ζ και η της προ-προηγούμενης παραγράφου. Σε αυτήν την περίπτωση, ο Πελάτης θα μπορεί να επιλέξει εάν θα δεχθεί τη μειωμένη επιστροφή χρημάτων που θα του προτείνεται λόγω της μείωσης της αξίας των επιστραφέντων προϊόντων ή εάν επιθυμεί να του επιστραφούν με δικά του έξοδα τα προϊόντα που αγόρασε και είχε αποστείλει στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης. Εάν ο Πελάτης αρνηθεί την αποστολή με δικά του έξοδα, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να κρατήσει τα προϊόντα που επιστράφηκαν καθώς και το χρηματικό ποσό που αντιστοιχεί στο ποσοστό που αφαιρέθηκε από τα χρήματα που θα επιστραφούν στον Πελάτη. 

 

Για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση υπάρχει η δυνατότητα επικοινωνίας με τη εταιρεία μας στο τηλέφωνο +30 210 9976500

(2) Το δικαίωμα υπαναχώρησης εκ του άρθρου 4 § 10 ν. 2251/1994 δεν εφαρμόζεται:

α) στις περιπτώσεις που το τίμημα των προϊόντων έχει καταβληθεί στο φυσικό κατάστημα της «crocodilino» («NEW STEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ») και ταυτόχρονα, αυτά έχουν παραληφθεί από το φυσικό κατάστημα, καθώς η πώληση δεν θεωρείται ότι τελέστηκε από απόσταση.

β) στις περιπτώσεις που τα προϊόντα που παραδίδονται έχουν κατασκευαστεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές που ο πελάτης έχει ορίσει ή σύμφωνα με τις προσωπικές του απαιτήσεις ή που εκ της φύσεώς τους είναι αδύνατο να επιστραφούν με αποστολή.

γ) στις περιπτώσεις προϊόντων τα οποία δεν είναι κατάλληλα προς επιστροφή, για λόγους προστασίας της υγείας (π.χ. εσώρουχα, κάλτσες κλπ)

 

Τρόποι επιστροφής τιμήματος

α) Σε περίπτωση που ο πελάτης έχει καταβάλει το τίμημα με αντικαταβολή, τότε η «Crocodilino» («NEW STEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ») θα καταβάλει το οφειλόμενο ποσό μέσω τραπεζικής κατάθεσης.    Ο χρόνος που απαιτείται για την επιστροφή του ποσού εξαρτάται από την ορθότητα των στοιχείων που δηλώθηκαν στην παραγγελία και από την τράπεζα που τηρεί το λογαριασμό. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η ύπαρξη λογαριασμού. 

β) Σε περίπτωση χρέωσης του Πελάτη μέσω πιστωτικής κάρτας, η εταιρεία, εφόσον έχει εισπράξει το τίμημα από την Τράπεζα, θα υποχρεούται να ενημερώσει την Τράπεζα για την ακύρωση της συναλλαγής και η Τράπεζα θα προβεί σε κάθε προβλεπόμενη ενέργεια για την επιστροφή, κατόπιν, δε, της ενημέρωσης της τράπεζας παύει κάθε ευθύνη της εταιρείας για το χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσης του αντιλογισμού, που ρυθμίζεται από τη σύμβαση που έχει καταρτιστεί μεταξύ της εκδότριας τράπεζας και του Πελάτη.

δ) Σε περίπτωση πληρωμή μέσω PayPal: τα επιστραφέντα ποσά θα πιστωθούν στο λογαριασμό PayPal που διαθέτει ο Πελάτης και θα εμφανιστούν άμεσα. Η πραγματική επιστροφή του χρηματικού ποσού στην πιστωτική κάρτα που συνδέεται με το λογαριασμό σου PayPal εξαρτάται από την τράπεζα έκδοσης της κάρτας

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ θεωρείται ότι έχει εκπληρώσει σύννομα τις υποχρεώσεις της και η αναίρεση κάθε χρέωσης θα γίνει με βάση τους όρους της σύμβασης που συνδέει τον πελάτη με τον τρίτο φορέα (Τράπεζα κλπ). H ΕΤΑΙΡΕΙΑ δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με το χρόνο επιστροφής ή αντιλογισμού κάθε σχετικής χρέωσης, καμία ευθύνη σχετικά με τις χρεώσεις που επιβάλλονται από τους αρμόδιους τραπεζικούς ή άλλους φορείς στους πελάτες για τη χρήση των υπηρεσιών και των προϊόντων τους (των φορέων) και καμία ευθύνη για τους περιορισμούς και τις εκάστοτε ισχύουσες περιοριστικές διατάξεις που εκδίδονται κι επιβάλλονται από οιεσδήποτε Πράξεις της Διοικήσεως σχετικά με την κίνηση κεφαλαίων.

 

Ρητώς συμφωνείται και ο πελάτης παρέχει ήδη την ανέκκλητη εντολή και συναίνεσή του προς τούτο, η «Ccrocodilino» («NEW STEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ») να δικαιούται να παρακρατά από το επιστρεφόμενο ποσό τα έξοδα επιστροφής, τα οποία βαρύνουν τον πελάτη, τυχόν αποζημίωση σε περίπτωση καταστροφής ή αποζημίωσης της αξίας του προϊόντος λόγω φθοράς ή βλάβης του προϊόντος οφειλόμενης σε ενέργειες του πελάτη καθώς επίσης και το πιθανό κόστος επαναποθήκευσης το οποίο θα αφαιρείται από όλες τις επιστροφές προς επιστροφή χρημάτων ή αξίες δώρων που συνόδευαν τα πωλούμενα προϊόντα και δεν επιστράφηκαν μαζί με αυτά. Η «Crocodilino» («NEW STEP ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ - ΕΞΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ») σε κάθε περίπτωση δικαιούται να αξιώνει με κάθε νόμιμο τρόπο κάθε ποσό που ζημιώθηκε (ενδεικτικά, είτε αναφορικά με δαπάνες επιστροφής είτε με φθορά ή βλάβη του προϊόντος).

 

16. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ – ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Η προστασία που επιφυλάσσουν οι διατάξεις του νόμου περί συμβάσεων συναπτομένων από απόσταση, όπως και οι παρόντες όροι, υπογραμμίζεται, ότι εφαρμόζεται στις συναλλαγές μόνο με φυσικά πρόσωπα, τα οποία συναλλάσσονται για λόγους, που δεν εμπίπτουν στην εμπορική, βιοτεχνική, επιχειρηματική ή ελευθέρια επαγγελματική τους δραστηριότητα.

Εάν οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης πώλησης σύμφωνα με τους παρόντες όρους αποδειχθεί άκυρο ή ανεφάρμοστο με απόφαση δικαστηρίου, η υπόλοιπη σύμβαση θα συνεχίσει να ισχύει.

Η Εταιρία επίσης δικαιούται οποτεδήποτε, αμέσως και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση να αρνείται πρόσβαση στην ιστοσελίδα εάν, κατά την αποκλειστική διακριτική της ευχέρεια, παραβιάζεται η πολιτική της Εταιρίας και οι όροι του παρόντος.

Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει και η οποία πηγάζει από τη συμβατική σχέση μεταξύ της εταιρείας και του Πελάτη καθώς και από τη χρήση της παρούσας ιστοσελίδας, αρμόδια για την επίλυσή της είναι τα καθ' ύλην αρμόδια Δικαστήρια της Αθήνας κι εφαρμοστέο το Ελληνικό Δίκαιο.